Digitalne kompentence

Submitted by oki on Sre, 04/20/2022 - 20:22

Definicija digitalne pismenosti Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO (Law et al., 2018, str. 6): »Digitalna pismenost je sposobnost varnega in ustreznega dostopa, upravljanja, razumevanja, vključevanja, komuniciranja, vrednotenja in ustvarjanja informacij z digitalnimi tehnologijami za potrebe zaposlovanja, dostojnega delovnega mesta in podjetništva. Vključuje kompetence, ki jih na različne načine imenujemo računalniška pismenost, IKT pismenost, informacijska pismenost in medijska pismenost.«