Teden digitalnega izobraževanja

Submitted by oki on Sob, 11/05/2022 - 05:42

V okviru projekta Dvig digitalnih kompetenc ZRSS pripravlja različna usposabljanja za strokovne delavce.

Teden digitalnega izobraževanja, ki bo potekal od 21. do 25. novembra 2022, prinaša 5 izobraževalnih večerov na daljavo. Osrednja tema vseh večerov bo vodenje in podpora učečim se pri pridobivanju digitalnih kompetenc.

Udeleženci bodo lahko prisluhnili zanimivim predavateljem in izkušenim praktikom, ki bodo z njimi delili primere vključevanja digitalnih vsebin z namenom razvijanja digitalnih kompetenc.

Kaj se bo dogajalo?

Prvi izobraževalni večer iz niza petih, bo v ponedeljek, 21.11.2022, s plenarnim predavanjem in glasom učečih se, ki bodo nakazali smernice za prihodnost.

V torek, sredo in četrtek, bodo strokovni delavci lahko prisluhnili zgodbam o digitalni preobrazbi učenja in poučevanja, predvsem na način, da digitalno opismenimo učeče se, jih usmerimo v ustrezne načine komuniciranja in sodelovanja, izdelovanja digitalnih vsebin ter jih opolnomočiti za odgovorne uporabnike in reševalce problemov (področja iz okvirja digitalnih kompetenc državljanov).

Teden bomo sklenili s spletno okroglo mizo, na kateri bomo z gosti spregovorili o načrtih in zamislih glede skupnih ciljev v prenovljenih učnih načrtih, s katerimi bi sistematično in celostno razvijali digitalne kompetence učečih se.

 

Naša pričakovanja?

Teden digitalnega izobraževanja bo odprl prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov do odločevalcev.

S spodbujanjem razprave želimo prispevati k iskanju skupnih inovativnih in učinkovitih pristopov učenja in poučevanja.

Strokovne delavce želimo opolnomočiti s primeri in jih spodbuditi k razvoju lastne prakse za prihodnost ter podpreti digitalizacijo v izobraževanju in usposabljanju.

 

Izhajali bomo iz priporočil evropskega dokumenta Okvir digitalnih kompetenc za državljane 2.2, Evropskega okvira digitalnih kompetenc izobraževalcev, publikacije OECD The Future of Education and Skills 2030, t. i. modela SAMR, orodja SELFIE ter Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021–2027).