Formula (Math): zapis matematičnih enačb

Submitted by oki on Pet, 03/04/2022 - 14:08

Program formula omogoča zapis matematičnih enačb, program NE RAČUNA. Računamo v programu PREGLEDNICA ali CALC.

Vstavljanje formule v dokument z besedilom uporabi Vstavi -> Predmet -> Formula

Formule pišemo v označevalnem jeziku (markup language).  Npr. a over b izpiše ulomek a ulomljeno z b.

Matematične enačbe zapisujemo na tri načine:

1. Uporaba okna elementi omogoča najenostavnejši zapis formul: Pogled -> Elementi

Elementi
Okno elementi je razdeljen na dva dela: Kategorije in Simboli. Klik na element v Kategoriji spremeni možnost zapisa enačbe v Simbolih.

Primer: zapišemo 5 x 4

V urejevalniku enačb dobimo zapis <?>times <?>. <?> je označba mesta ali t.m. ograda in jo zamenjamo z našim zapisom 5 in 4. Od ene do druge ograde se premikamo s F4 oz. Shift + F4.

Elementi krat

2. Desni klik v urejevalniku enačb je druga pot do matemačnih simbolov. Omogoča iste možnosti kot v oknu Elementi.

Desni klik

3. Tretja pot je pisanje v označevalnem jeziku v urejevalniku enačb.

Program za pisanje formul ne ve ničesar o vrstnem redu matematičnih operacij. Zato uporabimo zavite oklepaje. Glej primer:

oklepaji, kot pri matematiki

Označevalni jezik za grške črke je %ime_črke. Npr.: %alpha -> α ali %ALPHA -> Α. Druga pot je Orodja -> Katalog.