Učne metode in procesi

Submitted by oki on Sob, 05/28/2022 - 08:37

Inovativni pouk

Inovativni pouk je proces, ki temelji na (https://www.inovativna-sola.si/inovativni-pouk/):

  • ustvarjanju učnih priložnosti, ki postavljajo učence in dijake v aktivno vlogo in s tem v središče učnega procesa
  • razvijanju kompetenc, pomembnih za življenje in delo v 21. stoletju
  • smiselni in učinkoviti rabi tehnologije, kar učitelja postavi v vlogo organizatorja in mentorja, ki učenje prepusti učencem

15 inovativnih učnih metod z vodnikom in zgledi (ttps://ahaslides.com/sl/blog/15-innovative-teaching-methods/):

Interaktivne lekcije

Uporaba tehnologije virtualne resničnosti

Uporaba AI v izobraževanju

  • Umetna intelegenca poraja strahove, da bo v prihodnosti v šolah zamenjala učitelje, vendar je ta bojazen odveč. Na umetno inelegenco ne smemo gledati, kot konkurenco učiteljevem delu, temveč kot podporo in pomoč. Učitelja razbremeni nekaterih aktivnosti, omogoča boljši dostop in prikaz informacij, nadzor nad učenci in s tem boljše izobrazbo učencev. Izboljša (43 Examples of Artificial Intelligence in Education):
  • Diferencirano in individualizirano učenje
  • Avtomatizacijo administrativnih opravil
  • Tutorstvo in podporo zunaj učilnice
  • Univerzalni dostop za vse učence

V članku 26 Ways That Artificial Intelligence (AI) is Transforming Education for the Better avtorja M. Lynch, avtor navaja 26 primerov primerov umetne intelegence, prisotne v izobraževanju. Le kdo ne pozna in ne uporablja slovarjev, črkovalnikov in somopopravkov pri pisanju besedila. Že sam LMS Moodle nam omogoča širok spekter uporabe AI, npr. omogača nam nazoren prikaz razporeda dela, vpogled v učenčeve aktivnosti, ocenjevanje...

Kombinirano učenje

Gre za kombinacijo starih in novih- iz tehnologije razvitih, načinih poučevanja.

3D tiskanje

Uporabite proces oblikovanja

Projektno učenje

Učenci rešujejo naloge, ki temeljijo na reševanju vprašanj ali problemov. Skozi raziskave, samostojnega in skupinskega dela ustvariji končni izdelek.

Učenje, ki temelji na poizvedovanju

Vbodna žaga

Poučevanje računalništva v oblaku

Obrnjena učilnica

Domača naloga se izvaja v šoli, pouk pa doma?!?! Učenci doma teorijo predelajo, pri pouku utrjujejo.

"Učenci se doma seznanijo z novimi vsebinami in koncepti in jih individualno izvajajo, ko so v šoli.

Običajno se ti koncepti uvedejo z vnaprej posnetimi videoposnetki, ki si jih lahko učenci ogledajo doma, in pridejo v šolo, da bi obdelovali teme z nekaj osnovnega znanja o tem."(https://ahaslides.com/sl/blog/7-unique-flipped-classroom-examples-and-models/)

Medvrstniško poučevanje

Povratne informacije vrstnikov

Navzkrižno poučevanje

Personalizirano poučevanje

Učenje z delom (work-base learning):

What is Work-Based Learning and how will it make you successful?

Učenje skozi igro (Game-Based Learning)

Kognitivna znanost učenja