DT orodja

Submitted by oki on Ned, 05/29/2022 - 18:43
  • Sistem za upravljanje učenja (LMS, angleško Learning Management System) je Moodle.

Sistem za upravljanje učenja (LMS) je programska oprema, ki je zasnovana posebej za potrebe izobraževanja. Omogoča upravljanje, dokumentiranje, sledenje, poročanje, avtomatizacijo in izvajanje izobraževalnih programov. S pomočjo LMS lahko učitelji ustvarijo in integrirajo gradivo za tečaje, artikulirajo učne cilje, uskladijo vsebino in ocene, spremljajo napredek pri študiju in ustvarijo prilagojene teste za študente. LMS omogoča sporočanje učnih ciljev in organiziranje učnih časovnic. Prednost LMS je, da učne vsebine in orodja ponuja neposredno učencem, ocenjevanje pa je mogoče avtomatizirati. Preko posebnih nastavitev lahko doseže tudi marginalizirane skupine. Takšni sistemi imajo vgrajene prilagodljive funkcije, vključno z oceno in sledenjem. Tako lahko učenci v realnem času vidijo svoj napredek, inštruktorji pa lahko spremljajo in sporočajo učinkovitost učenja.[20][21]

Temeljna učna filozofija Moodla je "povezovalnost". To pomeni, da se ljudje učijo drug od drugega, ogrodje Moodle pa je strukturirano tako, da poveča interaktivnost z drugimi študenti in s samo vsebino. Tako je ena najpomembnejših značilnosti LMS Moodla poskus ustvariti poenostavljeno komunikacijo med učenci in inštruktorji.

Obstaja šest glavnih prednosti LMS: interoperabilnost, dostopnost, ponovna uporaba, vzdržljivost, sposobnost vzdrževanja in prilagodljivost. (https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system)

Zaradi obsežnosti sistema Moodle, z obilico možnosti, je program do uporabnikov dokaj ne prijazen in zahteva daljši period navajanja oz. osvajanja, kar se kasneje pokaže kot odlična naložba. Z verzijo 4 se prijaznost do uporabnikov močno izboljšala in bo v bodoče samo še boljša.

Na spletu mrgoli posameznih digitalnih orodij, primernih za digitalno izobraževanje. Mnogo od njih- če ne vse, se že nahajajo v LMS Moodle, saj je v svoji osnovi delovni okvir, ki omogoča programerjem izdelavo program t.i. vtičnikov (plugins), ki razširjajo njegovo funkcionalnost. Nahajajo se na tem naslovu https://moodle.org/plugins/.

Moodle + LTI: neskončne možnosti za vaš ekosistem e-učenja

Številna spletna mesta ponujajo gradiva in interaktivne učne vaje, ki se razlikujejo od lastnih virov in dejavnosti v Moodlu. Moodle se lahko poveže s temi orodji, tako da se dejavnosti teh orodij izvajajo v okolju Moodle. Nekatera orodja pošljejo v Moodle tudi ocene. Učenci prijavljeni v Moodle, ne potrebujejo prijave tudi v ta zunanja orodja.

Moodle vsebuje module LTI ( Learning Tools Interoperability ), ki omogoča preprosto vključitev in izvajanje številnih zunanjih orodij, vsebin in dejavnosti, ki so na voljo na spletu ( LTI-certified products ). V bistvu standard LTI omogoča varno izmenjavo informacij med vašim LMS in zunanjim učnim orodjem. Informacije, ki se izmenjujejo med LMS in zunanjim orodjem, vključujejo informacije o tečaju in uporabniško identiteto – kar pomaga zagotoviti, da se lahko učenci nemoteno premikajo od enega učnega orodja do drugega, ne da bi se morali prijaviti v vsako od njih.

  • Socialno omrežje (SNS Social Network System)

Socialna omrežja odlično dopolnjujejo funkcionalnost LMS-jev. LMS, je učno okolje s poudarkom na interakcijo med učiteljem in učencem, daje vsebine in dejavnosti, skrbi za shrambo opravljenih nalog, ocen,... Čim SNS nudi preglednejšo komunikacijo med učenci in s tem je morda primernejši za skupinska dela, diskusije, pomoč med učenci,... (https://conferaces.com/index.php/journal/article/view/110/115)

Oba sistema sta enostavna za uporabo in  omogočajo objavo ter iskanje informacij.

Programska oprema, ki učitelju omogoča, da vidi vse računalnike učencev v računalniški učilnici in nadzoruje njihova namizja. Program omogoča ogled namizij, dostop do posameznih računalnikov, zaklepanje zaslonov, izvajanje ukazov...

Umetna inteligenca je moderna tehnologija v sodobnem svetu, je znanost o razvoju programske opreme, ki naj bi razmišljala kot človek. Gre za kombinacijo različnih disciplin, kot so računalništvo, biologija, matematika in inženirstvo. Umetna inteligenca je teorija in razvoj računalniških sistemov, ki lahko inteligentno- podobno kot človek, opravljajo določene naloge.  Računalniška znanost opredeljuje raziskovanje umetne inteligence kot študij »inteligentnih agentov«: naprav, ki zaznavajo svoje okolje in ravnajo na način, ki povečuje verjetnost, da svoj cilj uspešno dosežejo (https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetna_inteligenca).

Povezava med umetno inteligenco in izobraževanjem vključuje tri področja (https://en.unesco.org/artificial-intelligence/education):
  • učenje z umetno inteligenco (npr. uporaba orodij, ki jih poganja umetna inteligenca v učilnicah),
  • spoznavanje umetne inteligence (njenih tehnologij in tehnik) in
  • priprava na umetno inteligenco (npr. omogočanje vsem državljanom, da bolje razumejo morebitni vpliv umetne inteligence na človeška življenja).
 

    Strojno učenje - stroji, ki imajo sposobnost učenja
    Nevronske mreže - najbolj znani stroji, ki se lahko učijo, izdelani po vzoru naših možganov
    Ekspertni sistemi - sistemi za pomoč pri odločanju
    Računalniški vid - sistemi, ki računalnikom omogočajo videti objekte
    Metode KDD in DM - KDD = pridobivanje znanja iz podatkov (knowledge discovery in databases); DM = rudarjenje po podatkih (data mining)
    Avtomatsko programiranje - generiranje programske kode
    Inteligentni roboti - prepoznavajo predmete, se gibajo v prostoru
    Procesiranje naravnega jezika - prepoznavanje govora, prevajanje iz enega jezika v drugega, pisanje besedila na osnovi govora

Strojno učenje je le eden od rezultatov umetne inteligence. Strojno učenje je torej vrsta umetne inteligence, ki računalniku omogoča učenje brez izrecnega programiranja. Uporablja algoritem za učenje oz. razčlenitev podatkov, na osnovi katerih določi ustrezno reagiranje.

Moodle + LTI: neskončne možnosti za vaš ekosistem e-učenja

Moodle vsebuje module LTI ( Learning Tools Interoperability ), ki omogoča preprosto vključitev in izvajanje številnih zunanjih orodij, vsebin in dejavnosti, ki so na voljo na spletu ( LTI-certified products ). V bistvu standard LTI omogoča varno izmenjavo informacij med vašim LMS in zunanjim učnim orodjem. Informacije, ki se izmenjujejo med LMS in zunanjim orodjem, vključujejo informacije o tečaju in uporabniško identiteto – kar pomaga zagotoviti, da se lahko učenci nemoteno premikajo od enega učnega orodja do drugega, ne da bi se morali prijaviti v vsako od njih.

Naš odprtokodni Moodle LMS podpira LTI, da učiteljem omogoči širšo paleto orodij in virov za izgradnjo svojih ekosistemov e-učenja.

Glej še: