Digitalna strategija šole za šolsko leto 2022/23

Submitted by oki on Tor, 12/06/2022 - 20:34

Šolski tim, se je v okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti (pismenosti) odločil, da se bomo v okviru digitalne strategije šole usmerili predvsem na dve področji:

  1. Digitalno didaktiko
  2. Razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih
  3. fd

Potrudili smo se določiti definicijo digitalnega pouka na naši šoli:

  1. Ura mora vsebovati vsaj 20 min aktivne uporabe digitalnih tehnologij
  2. Tehnologijo se lahko uporablja za iskanje novih informacij, ustvarjanje, preverjanje znanja, anketiranje
  3. Vsaka digitalno izvedena ura mora imeti na koncu ure tudi kratko e anketo oziroma e-preverjanje.

Kot temeljno okolje za izvedbo digitalnega pouka bomo uporabljali MOODLE z vsemi pripadajočimi aplikacijami.

Določili smo cilje za šolsko leto 22/23 :

  1. Vsak učitelje je dolžan preučiti digitalno strategijo šole, še posebej tisti del ki je namenjen digitalni didaktiki UČNE METODE IN PROCESI https://www.kazeta.si/DSokolja
  2. Vsak učitelj mora izvesti najmanj 3 šolske ure ur digitalnega pouka v posameznem razredu.
  3. Šolski tim bo pripravil aplikacijo za oddajo poročil o izvedenih digitalnih urah.

Kako si zamišljajo digitalni pouk pri njihovih predmetih in kako ga bodo izvajali (lahko navedete tudi katre programe ali aplikacije boste uporabljali). Informacije bodo služile šolskemu timu kot podlaga za določitev izobraževanj, izbiro programov in aplikacij za izvajanje digitalnega pouka. Predloga je v priponki.